CANTHIEPTM

TRANG NHẤT

KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CUỐI NĂM 2017

1. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐKKV PHÚC YÊN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
2. BÁO CÁO CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017
3. BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ QUÝ IV NĂM 2017
4. BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ QUÝ IV NĂM 2017

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

PHẦN A. Hướng đến người bệnh (19)
PHẦN B. Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện (14)
PHẦN C. Hoạt động chuyên môn(35)
PHẦN D. Hoạt động cải tiến chất lượng (11)
PHẦN E. Tiêu chí đặc thù chuyên khoa (4)

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ QUÝ II NĂM 2017

I. Kết quả khảo sát
II. Phân tích nguyên nhân, kết quả
III. Đề xuất giải pháp, khắc phục tồn tại

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ QUÝ II NĂM 2017

I. Kết quả khảo sát
II. Phân tích nguyên nhân, kết quả
III. Đề xuất giải pháp, khắc phục tồn tại

ĐÁNH GIÁ THỜI GIAN CHỜ ĐỢI CỦA NGƯỜI BỆNH KHI ĐẾN KHÁM BỆNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

A. Thông tin về người bệnh
B. Về kết quả khảo sát
C. Đánh giá chung, đề xuất
CANTHIEPTM

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Điều dưỡng Phòng Hành chính quản trị Phòng Kế hoạch tổng hợp Phòng Tài chính kế toán Phòng Tổ chức cán bộ Phòng Vật tư thiết bị Y tế

TIN TỨC Y HỌC

SKĐS - Các bác sĩ BV đa khoa khu vực Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa cứu sống một bệnh nhân thoát khỏi di chứng liệt suốt đời do đột quỵ bằng thuốc tiêu sợi huyết. Đây là kỹ thuật tiên tiến được BV áp dụng giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Điều dưỡng Phòng Hành chính quản trị Phòng Kế hoạch tổng hợp Phòng Tài chính kế toán Phòng Tổ chức cán bộ Phòng Vật tư thiết bị Y tế

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Điều dưỡng Phòng Hành chính quản trị Phòng Kế hoạch tổng hợp Phòng Tài chính kế toán Phòng Tổ chức cán bộ Phòng Vật tư thiết bị Y tế

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Điều dưỡng Phòng Hành chính quản trị Phòng Kế hoạch tổng hợp Phòng Tài chính kế toán Phòng Tổ chức cán bộ Phòng Vật tư thiết bị Y tế

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Điều dưỡng Phòng Hành chính quản trị Phòng Kế hoạch tổng hợp Phòng Tài chính kế toán Phòng Tổ chức cán bộ Phòng Vật tư thiết bị Y tế

GIÁ VÀNG HÔM NAY

Danh sách điện thoại
Danh sách điện thoại
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Lưu mật khẩu!

Lượt truy cập :

Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng
Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng
CANTHIEPTM