DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN

Số TT Tên phòng ban Tên trưởng phòng Ảnh trưởng phòng
09 Phòng Vật tư y tế

KS.Nguyễn Phương Ngọc

Sinh ngày: 22/09/1977

ĐT: 0912643671

CANTHIEPTM
08 Phòng Đào tọa BS.Nguyễn Văn Chức CANTHIEPTM
07 Phòng Công nghệ thông tin

KS.Đỗ Trọng Quỳnh

Sinh ngày: 29/11/1979

ĐT: 0934365857

CANTHIEPTM
06 Phòng Quản lý chất lượng BSCKII.Phạm Hồng Quân CANTHIEPTM
05 Phòng chỉ đạo tuyến BS.Nguyễn Văn Chức CANTHIEPTM
04 Phòng điều dưỡng CKIYTCC.Nguyễn Văn Thường CANTHIEPTM
03 Phòng tài chính kế toán CN.Đỗ Văn Mẹo CANTHIEPTM
02 Kế hoạch tổng hợp BSCKII.Nguyễn Khắc Sơn CANTHIEPTM
01 Phòng tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị CN.Lưu Quý Khoa CANTHIEPTM

Danh sách điện thoại
Danh sách điện thoại
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Lưu mật khẩu!

Lượt truy cập :

Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng
Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng
Chat Zalo
Chat Facebook
0964.851.010
CANTHIEPTM