DANH SÁCH CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG

Số TT Tên khoa cận lâm sàng Tên trưởng khoa Ảnh trưởng khoa
08 Khoa giải phẫu bệnh BS.Nguyễn Văn Tuấn CANTHIEPTM
07 Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn CN.Trần Thị Ly Ly CANTHIEPTM
06 Khoa dinh dưỡng CN.Nguyễn Thị Hồng Liên CANTHIEPTM
05 Khoa dược DS.Phạm Thị Hằng CANTHIEPTM
04 Khoa huyết học - Truyền máu BS.Nguyễn Thị Lan Anh CANTHIEPTM
03 Khoa hóa sinh BS.Nhữ Thị Ngọc CANTHIEPTM
02 Khoa vi sinh BS.Đặng Ngọc Thủy CANTHIEPTM
01 Khoa chẩn đoán hình ảnh BS.Đặng Trần Đức CANTHIEPTM

Danh sách điện thoại
Danh sách điện thoại
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Lưu mật khẩu!

Lượt truy cập :

Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng
Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng  Bồn xông khô Bồn tắm đa năng Bồn tắm xông hơi đứng Bồn nằm tạo sóng
Chat Zalo
Chat Facebook
0964.851.010
CANTHIEPTM